Varování: JavaScript je vypnutý Co to znamená?

Tyto stránky vyžadují přístup k vaší aktuální poloze (nemusíte povolit) a provádějí sběr internetových tagů, tzv. cookies.

Obsah stránek www.nejblizsi-lekarna.cz včetně všech textů, grafiky, obrázků, informací a dalších materiálů obsažených na stánkách www.nejblizsi-lekarna.cz je určen pouze k informačním účelům.

Stránky www.nejblizsi-lekarna.cz nenesou žádnou právní odpovědnost za prodlevu, selhání, přerušení nebo za zničení dat nebo jiných informací v průběhu využívání služeb www.nejblizsi-lekarna.cz.

Www.nejblizsi-lekarna.cz, její smluvní partneři se v PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM zříkají všech záruk, jak výslovných tak odvozených. Bez omezení výše uvedeného stránky www.nejblizsi-lekarna.cz, jejich smluvní partneři a jejich dodavatelé neposkytují žádné záruky k následujícímu:

Přesnost, spolehlivost, úplnost, aktuálnost obsahu, softwaru, textu, grafiky, odkazů nebo sdělení poskytovaných stránkami www.nejblizsi-lekarna.cz.

V žádném případě stránky www.nejblizsi-lekarna.cz, jejich smluvní partneři, jejich dodavatelé nebo jakákoli třetí strana zmíněná na stránkách www.nejblizsi-lekarna.cz nenese odpovědnost za škody vyplývající z používání nebo naopak neschopnosti používat stránek www.nejblizsi-lekarna.cz nebo obsahu, a to i za předpokladu, pokud na stránkách www.nejblizsi-lekarna.cz je nebo není upozornění na možnost vzniku takových škod. Stránky www.nejblizsi-lekarna.cz nenesou odpovědnost za jakékoliv zranění, včetně smrti, způsobené užíváním služeb těchto stránek.

Pokud se domníváte, že se nacházíte v ohrožení života, bezprostředně vyhledejte lékařkou péči nebo volejte 155 nebo 112.

Vyhledávací modul

Vyhledávací modul mohou bezplatně využívat všechny internetové stránky po domluvě. Možnost vyhledat lékárny je omezená na Českou republiku, ale přístupná z celého světa. V případě zájmu nám napište na nejblizsilekarna@lekarplus.cz.

Stránky nejblizsi-lekarna.cz neručí za dostupnost dat, ale projeví veškerou snahu, aby byly dostupné v 99,9 % případů.

Za tuto službu není možné od třetí strany – především návštěvníků stránek – za žádných okolností vybírat poplatky.